Intervall (25/09/2014)
Category: Trening
Map/area: Våttåberget
Distance: 5.21 km
Time: 42:15
Average HR: 147
Maximum HR: 166
Første og siste drag gikk utrolig bra! Høy fart. Drag to og tre har æ glømt.
La intervallen sånn at d skull bli en del springing. Avslutta med to treminuttersdrag på åker.
Show comments (0)
 
Intervall  (25/09/2014) Intervall  (25/09/2014)