Korridor (02/01/2012)
Category: Trening
Map/area: Cakirlar
Organiser: EON
Country: tyrkia
Sørdelen av korridoren kommer jeg aldri helt inn i. Løper for det meste på kanten av korridoren, selv om den er 50m bred..
Show comments (0)
 
Korridor (02/01/2012)