Moment France (11/04/2014)
Category: Trening
Map/area: Couvertoirade
Country: Frankrike
Distance: 8.25 km
Time: 68:28
Løp ei moment-økt med flere moment, kompass delen gikk ok, men sleiva ut fryktelig på 2. post, grønn-bildet var vanskelig, siden det var få steder det gikk an å komme seg helskinnet forbi all vegetasjonen. Korridoren gikk så som så, kuttet av starten, og kom litt utenfor iblant, mye på grunn av vegetasjon. siste sløyfa gikk bra.
Show comments (1)
 
Moment France (11/04/2014)