O-ints (05/04/2014)
Category: Trening
Map/area: Børsåsen
Organiser: Paul "DJ Pazeer" Sirum
Country: Norge
Distance: 6.03 km
Time: 48:00
O-intervaller i Børsåsen. Ganske fint, men endel ny hogst. Blant annet den store kollen før den siste posten på 1. draget var helt snauhøgd.
Ellers fine forhold og forholdsvis snøfritt, foruten de mer åpne områdene.

Gopro-video: https://www.youtube.com/watch?v=DWbXfkNuupM
Show comments (0)
 
O-ints (05/04/2014) O-ints (05/04/2014)