Natt-trening (01/09/2014)
Category: Trening
Map/area: Geitfjellet
Organiser: Karen Oline
Country: Norge
Distance: 3.65 km
Time: 23:15
Løp en forholdsvis rolig natt-økt med Karen. Smud løype i smud terreng.
Hadde ganske bra flyt og fikk til bra orientering i mørket.
Show comments (0)
 
Natt-trening (01/09/2014)