O-intervall (drag 1 og 2) (20/05/2011)
Category: Trening
Map/area: Banmyra
Organiser: Eget
Country: Norge
Distance: 2.24 km
Time: 20:01
Average HR: 168
Maximum HR: 181
O-intervall på Banmyra, 4*1 km. Ingen poster ute. Runde 1 (rød) og 2 (blå). Fokuserte på hver runde som om det var starten på et løp, og synes det fungerte greit. Har bare to veldig små tidstap, 4. post på 1. runden, der jeg kom litt for lavt. Og 3. post på 2. runden , der jeg sto i ro i postringen uten å se høydepunktet. Godt fornøyd ellers! :)
Show comments (0)
 
O-intervall (drag 1 og 2) (20/05/2011)