O-intervall (18/08/2018)
Category: Trening
Map/area: Vulusjøen
Organiser: Paul
Distance: 9.12 km
Time: 62:11
Average HR: 153
Maximum HR: 196
De to første dragene går bra. Stygg feil inn mot 9. post hvor jeg har kontroll frem til bekkene helt på slutten av strekket, hvor jeg leser steinen i den østre bekken som skrenten i den vestre. Merker at det ikke stemmer når jeg står der hvor jeg mente starten på neste drag skulle være, så jeg bestemmer meg for å starte neste drag og hente meg inn på neste strekk. Klarer ikke å gjennomføre fjerdedraget skikkelig, mens de to siste er ok uten noen god flyt.
Show comments (0)
 
O-intervall (18/08/2018) O-intervall (18/08/2018)