Natt-tog (11/12/2017)
Category: Trening
Map/area: Børsåsen
Organiser: Paul
Country: Norge
Discipline: tiotog
Distance: 5.27 km
Time: 54:56
Average HR: 168
Maximum HR: 188
Løp på rekke med Paul og Ulf. Den fremste skulle lese kart og lede resten. Nummer to skulle ikke lese kart. Nummer tre skulle følge med på kartet og bestemme når vi skulle bytte på rollene. Da gikk den fremste bakerst og den som da ikke hadde lest kart skulle relokalisere seg og løpe videre. Tar på meg ansvaret for de fleste store bommer, men ikke 13.post. Følger for lite med på kart da jeg er fremst og glemte å observere når jeg var nummer to. Kartet ved 19.post stemmer ikke.
Show comments (0)
 
Natt-tog (11/12/2017) Natt-tog (11/12/2017)