Hardøkt natt-O (29/03/2019)
Category: Trening
Map/area: Banmyra vest
Organiser: Meg/Lars
Country: Norge
Discipline: Natt
Distance: 5.01 km
Time: 36:33
Average HR: 183
Maximum HR: 199
En av får anledninger til å trene natt før en eventuelt NM-natt om to uker. Ikke helt fornøyd, flere bommer. Til 2.post mistolka jeg de to kollene og fikk en sving inn i posten. Tapte rundt 1 min på 4. og 5.post tilsammen.

Tapte også noen små sekunder til 9.post. Både til 12. og 13.post tapte jeg 1,5 min på hver post. Ned mot 12.post trodde jeg at jeg så kollen til høyre for meg, men det var nok bare en høydekurve. Til 13.post tror det det var noen flere steiner enn det som var på kartet og rotet rundt like før posten først.

Totalt tidstap på 4,5 min. En god del for mye, men bra gjennomkjøring.
Show comments (0)
 
Hardøkt natt-O (29/03/2019) Hardøkt natt-O (29/03/2019)