Strandorientering (22/06/2020)
Category: Andre kart
Map/area: Låtra
Organiser: Meg
Country: Norge
Discipline: Trening
Distance: 2.89 km
Time: 16:23
Average HR: 150
Maximum HR: 161
Første test av kartet. Det har ikke tatt mange timer å lage. Brukte kun høydekurver fra høydedata og de resterende dataene man får med da for å bland annet se hvor bekker og veier går helt nøyaktig. Brukte flyfoto som bakgrunn for å tegne på all vegetasjonen. Området er meget spesielt. Det er et av norges største standengområder. Mye fugle og dyreliv og skjeldne vekster. Derfor er det et naturreservat. Når man står midt ute mellom sandynene, sandrug og tindved ser det nesten ut som savannene i Afrika. Alt det som er tegnet mørkegrønt er tindved. Det er nokså ugjennomtrengelig og har store pigger.

Jeg synes kartet funket veldig bra. Nesten umulig å lese høydene ved 14.post siden område er helt flatt og ekvidistanse på 1m. Sikter på feil busk langt framme til 15.post og dummer meg ut. Koste meg veldig uansett!
Show comments (0)
 
Strandorientering (22/06/2020) Strandorientering (22/06/2020)