Nattkorridor (22/12/2012)
Category: Trening
Map/area: Banmyra
Country: Norge
Distance: 5.07 km
Time: 69:59
Nattog, bytta på å være lokomotiv. Oppsto forsinkelser pga avsporing i lia før 5km-krysset. Ingen tok ansvar og trakk i nødbremsen, aller minst meg.
Show comments (0)
 
Nattkorridor (22/12/2012) Nattkorridor (22/12/2012)