Manipulert sprint (04/01/2015)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Mo sentrum
Organiser: Paul
Country: Norge
Discipline: Sprint
Distance: 7.71 km
Time: 30:31
Average HR: 169
Maximum HR: 173
Sprint i sentrum. Hadde snødd en del, 10-20 cm nysnø over alt, men under dét var det bart. Ikke brøytet noe sted, så å løpe utenfor veier var dermed ikke så stor en ulempe. Dermed ikke så ulikt det å løpe på sommeren.
Har selv synfart kartet, Paul sto for manipulasjon av kart samt løypelegging. Fint å få noen andre til å legge løyper for seg, i alle fall når det er sprint.
Skulle jobbe med de vanlige sprintrutinene – lese strekkene baklengs, og lese kart til riktig tid og sted. Klarte å være tro mot disse prinsippene, men det var ikke alltid jeg greide å få overblikk over hele strekket og få scannet samtlige varianter før jeg løp i vei. Dermed gikk jeg også på noen ordentlige blundere.
Til tredje er jeg usikker på om jeg er diska. Etter fotballbanen løp jeg gjennom ei åpning i gjerdet som er merka på kartet, men her har visst gjerdet blitt dratt over åpninga, så tanken er muligens at dette veivalget er stengt? Hvis jeg er diska vil jeg i så fall be juryen om å annullere løpet da ISSOM ikke er overholdt.
Til fjerde hadde jeg egentlig sett fella som jeg til slutt gikk i, men jeg glemte meg bort og løp inn feil vei likevel. 35 sek tapt. Dagens mest irriterende feil.
Sjettestrekket hadde jeg kun fått lest siste halvdel av idet jeg stemplet på femte. Jeg så at jeg måtte ta posten bakfra venstre, så lette derfor aktivt etter beste venstreveivalg, og overså dermed den 140(!) m kortere høyre-S-varianten.
Åttende så ut som en enkel post. Bare å løpe opp trappene like sørvest for posten, tenkte jeg. Men etter å ha stoppet opp innså jeg at den svarte muren nå var dratt ut så den dekket hele denne passasjen. Jeg sendte ut noen kraftsalver i retning Paul, og i ren panikk snudde jeg og tok en venstrevariant. Etter hvert innså jeg at det bare finnes én eneste inngang til denne posten, og jeg måtte løpe helsikes langt rundt. 30 sek tapt.
Resten av løypa gikk derimot greit. Valgte riktig både til ellevte og fjortende, og hadde ikke noe kartstopp eller nøling (derimot fire fall, alle mens jeg løp rett frem).
Totalt sett ikke det helt store. Tre store tidstap på til sammen over halvannet minutt. Synes likevel jeg gjør arbeidsoppgavene mine metodisk og riktig. Det virker rett og slett som om det bare blir for krevende for meg enkelte steder. Et alternativ er jo å stoppe helt opp og lese alle traséer ferdig før jeg løper ut av posten. Jeg tenker imidlertid som så at jeg er såpass treg på sprint at hvis jeg skal kunne henge sånn noenlunde med så må jeg ta litt sjanser. I dag holdt det ikke.
Vet ikke om jeg var sånn kjempebegeistret for alle strekkene på denne løypa. Liker at det skal være veivalg, og her var det nesten fraværende. Det var stort sett bare én farbar vei, resten var feller. På den andre siden er dette kanskje en type løypelegging som man bare må lære å akseptere og venne seg til?
Hide comments (4)
Bra jobba ...NOT: "over alt", ja... storartet særskrivingsfeil, syndikalist...
Bra jobba ...NOT: Ehhhmm... folket la merke til at jeg skrev særskrivingsfeil og ikke orddelingsfeil, sant? Nå, hvor er min fittetsunami?!
Bols: Helt enig med deg når det gjelder mangler på veivalg. Sånn labyrintorientering uten veivalg er en trist form for en allerede trist form av orientering.
Yngve Skogstad : Tjaa.. etter å ha fått økta litt mer på avstand, samt diskutert med Paul, så innså jeg at løypa var bedre enn jeg først tenkte. Strekket til sjette er f. eks meget bra. Her finnes det fem ulike varianter (hvor jeg valgte den dårligste). Det tok imidlertid lang tid før jeg fikk øye på samtlige. Blir veldig krevende å scanne slike veivalg når det bare er slike (relativt sett) tynne, svarte streker som avgjør om et veivalg er lovlig farbart eller ikke. Synes såkalt "labyrintorientering" kan være kult, men da bør løypa være lagt slik at man får et stort mangfold av ulike veivalg, og ikke fem feller og ett farbart veivalg. Det er i alle fall min mening.
Post new comment
Save
 
Manipulert sprint (04/01/2015) Manipulert sprint (04/01/2015)