Kompass & skråli (13/07/2015)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Mofjellet
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 7.74 km
Time: 59:00
O-teknikk som del av langtur. Økt med to momenter: kompassarbeid og skråliorientering. Prøvde å jobbe med å identifisere hvilken teknikk jeg burde vektlegge på hvert enkelt strekk. I starten var dette veldig enkelt, men etter hvert kom strekk hvor jeg måtte bruke begge teknikkene samtidig.

Stabil orientering sett over ett, men hadde ingen ordentlig god følelse. Var ikke 100 % konsentrert hele veien. Får ikke helt tenninga når det er såpass enkelt, og jeg samtidig løper rolig.

Har ikke slått meg hvor mye det har grodd igjen i Mofjellet før i dag. Finnes nesten ikke hvit skog lenger, kun gult og grønt. Det er jo litt leit... ja det er jo det...
Show comments (0)
 
Kompass & skråli (13/07/2015) Kompass & skråli (13/07/2015)