Skogen som ei lenger var (28/07/2015)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Nesnalia
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 6.83 km
Time: 61:50
Ei slags downhill-økt i Nesnalia. Visste det hadde vært noe hogst i denne lia, men trodde ikke at dette omfattet området hvor jeg hadde lagt økta. Det viste seg å være særdeles feil. Har i etterkant tegnet inn hvor det var gjort hogst. Grensene er naturlig nok litt omtrentlige.

Snauhogsten gjorde unngåelig orienteringa mye enklere i de berørte områdene, men neppe løpbarheten noe bedre. Lå tjukt med greiner fra sitkagran som man måtte forsere på ymse vis. Ikke noe koselig. Partiet 10.-15. post var ganske morsomt, og med unntak av tolvtepost lyktes jeg her bra med orienteringa.

Resten er ikke noe å skryte av. Stygg MP på åttendepost, da jeg var usikker på om jeg hadde stemplet riktig på sjuende (så ingen av steinene ut fra posten). Mye dårlig flyt, men kan nok ikke forvente noen god følelse i dette terrenget.

Merker meg at jeg ved to tilfeller gjorde grove feilvurderinger av avstand, og synes dette var merkelig, da det er en type feil jeg sjelden gjør. Den ene feilen er til førstepost, hvor jeg løp altfor langt. Den andre er til 10. post, hvor jeg løp altfor kort etter siste sikre (stupet) 80 m før posten. Problemet er at jeg ikke husker hva jeg tenkte ved noen av tilfellene. Det er som om jeg har koblet helt ut. Og det er jo skremmende, tanken på at jeg når som helst kan koble ut alt jeg har av erfaring og kunnskaper, og plutselig gjøre slike hodeløse feil.
Show comments (1)
 
Skogen som ei lenger var (28/07/2015) Skogen som ei lenger var (28/07/2015)