Korridor & postplukk (12/01/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Roche
Organiser: NOF
Country: Spania
Distance: 4.27 km
Time: 31:05
Average HR: 126
Maximum HR: 141
Del to: korridor og postplukk ute mot stranda. Ingen postmarkering.

Ble en øvelse i finlesing, dette. Men gøy var det læll. Med unntak av helt i starten fikk jeg det bra til i korridoren. Postplukken gikk også bra med unntak av noen i overkant offensive veivalg til 18. og 19. post. Til sistnevnte måtte jeg snu tre ganger, da jeg ikke kom meg gjennom det grønne nedenfor veien. Frustrerende, men greide å roe meg ned igjen og gjennomførte resten som jeg skulle.
Show comments (0)
 
Korridor & postplukk (12/01/2016) Korridor & postplukk (12/01/2016)