Kurve-o Risfjellet (21/07/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Selforsfjellet-Loftfjelldalen
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 8.97 km
Time: 69:45
Kurve-o på Risfjellet sør for Loftfjelldalen. En del stigning til start, fikk merke at flere timer med soling i 28 grader ikke var den beste restitusjonen mellom øktene ;^) Nuvel... teknisk hadde jeg et ekstra øye til kompasset, som jeg tenkte ville bli ekstra viktig i og med at kartet ga meg færre sikre holdepunkter å gå på enn normalt. Smart plan (Y)

Greide å være tro mot planen så godt som hele veien, og da viser det seg at resultatet som regel blir bra. Kun mindre ting å plukke på: 6. post: usikker på om jeg var innom posten, forsto ikke helt kartet her. 20. post: unødvendig venstresving. 31. post: hadde ingen plan på forhånd, burde forenklet ved å dra til venstre og hente meg inn på to-strekskollen 100 m øst for posten. Bregner på 1,5 m høyde i denne lia. Ikke koselig!

Fin økt til tross for råtten kropp ^___^
Show comments (0)
 
Kurve-o Risfjellet (21/07/2016) Kurve-o Risfjellet (21/07/2016)