Kurve uten kompass (25/07/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Nevernes
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 6.4 km
Time: 56:08
Del én av lengre o-økt. Kurve-orientering uten kompass. Ville se hvor beint jeg greide å løpe uten kunstige hjelpemidler. Svaret var nedslående. Kjempebom allerede på andrepost der jeg gjorde en stor parallellfeil. Løp for så vidt ganske beint. Tredje og fjerde gikk bra, men på vei til femte fant jeg til min store overraskelse en svær trasé hvor noen gærninger har tenkt å bygge europavei. Jeg lot meg imidlertid ikke vippe av pinnen og plukket posten rutinert. Utviste ikke helt den samme rutinen ellers..

På sjuende- og fjortendepost synes jeg kartet var veldig merkelig, men strekket jeg kanskje er mest misfornøyd med er åttendestrekket, hvor jeg løp utrolig vinglete den siste halvdelen. Mistet litt moralen etter bommen på 14. post. Var ikke like på hugget etter dette, men berget greit de siste postene.

Konklusjon: kompasset er greit å ha.
Show comments (1)
 
Kurve uten kompass (25/07/2016) Kurve uten kompass (25/07/2016)