Langstrekktrening (17/08/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Øvre Valnesfjord
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 13.81 km
Time: 109:43
Øving på å legge plan og gjennomføre denne for lengre strekk. Løp på 1:15 000. Jevnt over temmelig grei løping. Imidlertid noe å plukke på. Dårlig kart på andrepost, så brukte litt tid der. Tåpelig mellomvariant til sjette. Kunne kanskje løpt enda mer rett på til sjuende, og fant nok ikke beste trasé over Fridalen på vei til 13. post. Ellers temmelig reint. Litt overrasket over at løpbarheten ikke var bedre. Ganske mye undervegetasjon en del steder, noe som ikke framgår av kartet. Etter hvert lærte jeg imidlertid tid å forutse hvor det ville være mye undervegetasjon, og jeg kunne følgelig ta dette med i regnestykket.
Show comments (0)
 
Langstrekktrening (17/08/2016) Langstrekktrening (17/08/2016)