Kalkstein vol. II (19/08/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Ramnflåget
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 10.16 km
Time: 91:55
Har bare løpt på den sørligste delen av dette kartet tidligere, men anser den nordre delen som vel så NM-relevant. Gledet meg virkelig til denne økta. Hadde et særskilt fokus på å finne gode traséer.

Kartet viste seg å stemme bra, selv om gropene var litt vanskelige å finne (kanskje mest fordi det er vanskelig å vurdere hvilke som var under/over minstemål). Hadde flere ganger litt følelsen av å være nær Clermont-Ferrand, i den forstand at det er svært intrikat og delvis diffus kurveorientering, begrenset løpbarhet og sikt. Uvant å støtt få følelsen av usikkerhet, å ikke vite nøyaktig hvor man er, uten noenting sikkert å hente seg inn på. Men først og fremst var det jævlig artig! Hit må jeg dra flere ganger.

Når det gjelder gjennomføringa greide jeg ikke prestere helt på nivået jeg forventer av meg selv. Gjør noen teknisk/taktiske feilvurderinger (tredje- og sjettepost), og sleit veldig med å være i forkant. Av postitive ting vil jeg trekke fram andre-, sekstende-, syttende- og tjuefemtestrekket, samt applaudere meg selv for at jeg greide å ta en nøyaktig kurs som ikke gikk langs linja ut av niendepost (Y).
Show comments (0)
 
Kalkstein vol. II (19/08/2016) Kalkstein vol. II (19/08/2016)