Tilvenning WOC 2017 (30/09/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Päidlapalu
Organiser: Norsk Orientering
Country: Estland
Distance: 13.34 km
Time: 102:47
Første økta i Estland. Samme mål som i går – å bli kjent med kart og terreng. Gjerne prøve litt ukonvensjonelle valg.

Fikk en dårlig start. MP på andrepost. Var ikke helt kalibrert inn på hverken 2,5 m ekvidistanse eller kartets mange skeivheter. Greide å ta meg sammen og ikke la meg irritere altfor mye over terrengets beskaffenhet eller at kartet var av dårlig kvalitet. Løp mye sammen med/rundt Ivar. Fikk prøvd litt ulike veivalg og traséer. Vanskelig å trekke noen bastante konklusjoner om hva som lønner seg, da kartet sjelden gir et godt bilde av løpbarheten. Én ting jeg lærte var at man ikke bør løpe ned i myrer i høy fart, for da klarer ikke myra å stå imot.

Det frister ikke direkte å løpe rett på hele veien, men samtidig er det sjelden gode alternativer rundt, så rett på lønner seg som regel.

Litt variabel kvalitet på GPS-sporet i dag. Har prøvd å passe det inn sånn høvelig.
Show comments (0)
 
Tilvenning WOC 2017 (30/09/2016) Tilvenning WOC 2017 (30/09/2016)