Estlandsrelevant #1 (08/11/2016)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Estenstadmarka
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 5 km
Time: 38:59
Kort, Estlandsrelevant økt i Estenstadmarka. Formålet var å trene på retningsløping i terreng med mye vindfall og motstand. Terpet på kompassbruk og å bruke blikket veldig aktivt for å greie å finne de beste traséene. Kartet er lett moderert; har tatt vekk mindre stier og slep, høydepunkt (112 og 113) og grønne kryss.

Jeg er i det store og hele temmelig godt fornøyd med gjennomføringa. Var aktiv med blikket hele veien og opplevde aldri å sette meg fast. Ikke like flink med kompassrutinene. Er vanskelig å ta en nøyaktig kurs når det er så krevende løpsteknisk med mye skog og kvister fra alle kanter. Kan også bli flinkere til å være på forskudd.

Teit bom på sistepost, hvor jeg ikke fikk med meg at jeg skulle ned TO platåer. Stemplet først ett for tidlig.

Artig å løpe orientering igjen ^___^
Show comments (1)
 
Estlandsrelevant #1 (08/11/2016) Estlandsrelevant #1 (08/11/2016)