Stafettintervaller Fallstad (11/02/2017)
Category: (vrooom vroooom) springe FORT!!!
Map/area: Fallstad
Organiser: Gøril
Country: Norge
Distance: 11.28 km
Time: 73:24
Average HR: 156
Maximum HR: 173
Første høyøkt med o-teknikk, og første hardøkt i skogen siden jeg ble skadet. Spent på hvordan det ville gå. Hadde overtalt meg slev om å rette fokuset mer mot «o-teknikk» enn «hardøkt», det var viktigere å få gode svar teknisk enn å ligge i riktig sone hele veien. Oppgaven var å løpe med en plan hele veien.

Det gikk også ganske rolig det første draget. Vanskelig å løpe fort i tett skog, dessuten stemte kartet ganske dårlig. Løp egentlig rett i førstepost, men var ingenting som lignet ei myr der. Fantes heller ingen detalj på andrepost. Greit gjennomført langstrekk, men fant aldri noen skrent på sistepost.

Det andre draget var bra gjennomført foruten tredjepost, hvor jeg la igjen omtrent ett minutt. Greit nok at kartet ikke var det beste, samt at mye ny hogst og planering midtveis skapte noen utfordringer. Burde uansett unngått bom her. Skuslet bort luka jeg hadde fått, men kom inn med tet.

Noe ny hogst også på det tredje draget. Her gikk jeg ut litt bak sammen med Lars og Paul, men vi tok nokså tidlig igjen teten. Til nest siste stemmer ikke bildefila, vi hadde alle en annen post enn de som er markert på denne løypa.

Gikk ut med luke på det fjerde draget og prøvde å trykke på litt mer. Godt fornøyd med planene og gjennomføringa her. Litt sikksakk til sistepost, bare. Paul som var nærmest i løpstid på draget tapte ett minutt. Ble dermed en laaang pause før sistedraget, så hadde nok litt mer krefter her enn de fleste andre. Tok teten inn i førstepost, og lå fremst resten av draget. Stabilt gjennomført, men noe å plukke på litt unøyaktigheter og dårlige traséer. Inn først.

Fint å få betydelig bedre svar teknisk enn på torsdag. Er fornøyd med at jeg var veldig innstilt på å holde meg til arbeidsoppgaven, å løpe med en plan. Greide å ha en dialog med meg selv rundt dette hele veien. Noen tåpelige feil finnes det her, og jeg skulle helst sett at jeg greier å ha planene klare tidligere, men ikke å forvente at allting sitter på o-økt nr. to.
Show comments (0)
 
Stafettintervaller Fallstad (11/02/2017) Stafettintervaller Fallstad (11/02/2017)