Estlandsrelevant #6 (07/04/2017)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Tillermarka
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 7.03 km
Time: 57:08
Average HR: 135
Maximum HR: 148
Litt Estland-relevant økt i Tillermarka. Vegetasjonen kan ligne ganske mye, og får også trent på typiske kontinentale utfordringer som å krysse runde høydeformasjoner uten å vite helt hvor man passerer. Retningsløping i fokus. Ville prøve å løpe rett på så mye som mulig.

Godt fornøyd med de seks første strekkene. Så fikk jeg en dårlig periode et par strekk. Ikke helt god nok plan, og for slurvete med retninga. Bra i ravineterrenget etter passering av elva andre gang. Veldig bra første to tredeler av 15.-strekket, men overkompenserte etter å ha veket av for noe vindfall, og endte for langt til venstre. Arghh, typisk Estland-tabbe!

Resten er stort sett bra. Ikke fornøyd med 19.-strekket, og sistepost er også for dårlig. Ganske jævlig de siste tre postene, med mye tynningshogst på bakken, samtidig som det «gule» hadde vokst opp, noe som gjorde det veldig vanskelig å skjelne hvor vegetasjonsgrensene gikk for 10 år siden, da kartet ble synfart.
Show comments (0)
 
Estlandsrelevant #6 (07/04/2017) Estlandsrelevant #6 (07/04/2017)