Kort langdistanse (03/06/2017)
Category: (vrooom vroooom) springe FORT!!!
Map/area: Solemsåsen
Organiser: moi
Country: Norge
Distance: 13.09 km
Time: 75:27
Høyøkt langdistanserelevant. Løp på 1 : 15 000. Langt ifra den beste løypa jeg har lagt i mitt liv, men ønsket at løypa skulle virke så ukjent som mulig når jeg skulle ut og gjennomføre den, så la den uten å tenke så altfor mye. Fokus var på planlegging av strekk. Husket en del makroproblemstillinger når det gjaldt en del av langstrekkene, men fikk god trening i å planlegge de avgjørende trasévalgene, som er det jeg trenger mest øving på.

Misfornøyd med hvordan jeg taklet selve posttaginga i starten. Tidstap på de fem første postene. Ikke nøyaktig nok. Kan ikke holde samme fart gjennom postene når jeg ikke har klart nok bilde av postringen. Tok meg sammen etter femtepost, og fikk noen gode strekk. Inn i niende var det sykt masse vindfall, så måtte løpe en del rundt.

Dagens store fjottbom kom på 11. post, hvor jeg tolket kartet dit hen at jeg skulle få et platå like nedenfor meg, noe som jo er galt. La meg derfor for langt nede i lia. 50-60 sek tapt.

Resten av løypa gikk forholdsvis greit, men er ikke godt nok at jeg løper ut av 15. post uten noen plan for strekket. Bestemte meg så for rett på, men løp jo 13 % lengre enn fuglveien.

Synes myrene var våte og tunge i dag, men fin økt.
Show comments (3)
 
Kort langdistanse (03/06/2017) Kort langdistanse (03/06/2017)