10mila precamp økt 1 (24/04/2019)
Category: (tøff tøff tøff) litterande rolig temp
Map/area: Tågarød S
Organiser: FK Göingarna
Country: Sverige
Distance: 11.27 km
Time: 75:01
Average HR: 129
Maximum HR: 145
Første møte med tio-relevant terreng. Fordi jeg har erfart at det er viktig å ha trygghet med kompasset i lignende terreng tidligere, ønsket jeg å få retningene til å sitte allerede fra økt én her nede.

Rimelig brukbart gjennomført, til første økt å være. Tok mange riktige veivalg så vel som trasévalg, tror jeg. Nokså flink til å løfte blikket, noe jeg til tider kan være for dårlig til. Dårlig retning ut av 16. post, og litt etter halvveis mot 19. For dårlig planer noen steder (eksempelvis 15.). Stein og uryddig bunn gjør det utfordrende å lese kart. Blir nok enda vanskeligere når jeg skal løpe i høy fart i morgen.

Lite fornøyd med vegetasjonstegninga. Det var generelt betydelig tettere vegetasjon enn hva som framgår av kartet, samt mye kvist og vindfall. Jeg opplevde heller ikke tegninga som konsekvent. Enkelte hvite områder er jævlige, andre veldig fine. Trenger noen flere økter for å bli klok på dette.
Show comments (0)
 
10mila precamp økt 1 (24/04/2019) 10mila precamp økt 1 (24/04/2019)