Granskningsløp WC lang (05/05/2019)
Category: (heia heia) ut å konkurrans
Map/area: Langelandsfjellet
Organiser: Raumar Orientering
Country: Norge
Discipline: Langdistanse
Distance: 15.23 km
Time: 86:06
Average HR: 162
Maximum HR: 196
Analysen fra i går fortalte meg at jeg ikke hadde truffet med veivalg og trasévalg på de lengre strekkene, så planen i dag var å ta seg bedre tid til å finne de gode passasjene og kunne holde høyest mulig fart hele veien.

Traff ikke med førstepost i dag, men innledninga var som ventet. Synes jeg taklet det ganske bra. Synes veivalget på langstrekket var åpenbart, så tøffet i vei. Satte meg fast da jeg skulle ned en skrent/stup før den første store stien, og tapte 15 sek her. Burde også utnyttet stiene den siste tredelen, istedenfor å løpe rett på slik jeg gjorde.

Femtestrekket gikk fint, men det var såpass intensivt at jeg ikke hadde noen plan for det lure sjettestrekket. Så en fin passasje mellom noen skrenter ut fra posten, så bestemte meg for rett på/høyre. Ordentlig gaupland der jeg løp, og tenkte jeg bare måtte komme meg igjennom, så leste ikke særlig kart. Kom omsider ut på en sti, men istedenfor å ende opp ved den store bygninga kom jeg ut på veien. Auda. Hentet heldigvis inn noe av den tapte tida (og æren) ved å være smart både til sjuende og åttende.

På det andre langstrekket synes jeg også var helt åpenbart hvor man skulle løpe. Handlet bare om traséer. Traff bra første biten, men ikke helt bra siste del. Kartbytte på tiendepost. Var veldig usikker inn i 11. post. Hadde ikke helt kartkontakten, så ble svært lettet da jeg så postflagget.

Mot 12. post burde jeg dratt ut på stien tidligere istedenfor å kjempe meg gjennom den nye tynningshogsten som ikke framgikk av kartet. Valgte å løpe i enda mer tynninghogst de siste 250 m av strekket, da jeg rett og slett ikke så den utydelige stien på kartet som går like ved. Tapte over 20 sek på dette.

Dagens store brøler kom på 13. post. Ville unngå stupene, så dro opp. Korrigerte imidlertid ikke retninga, og kom altfor høyt. Da jeg passerte skrentene trodde jeg at det måtte være de rett under streken. Fikk naturlig nok svært lite til å stemme, men det eneste logiske var at jeg måtte ned. Det røk ett minutt.

Var flink til å ikke få panikk, og greide å legge bommen bak meg. Likevel var det starten på en dårligere periode, hvor jeg ikke hadde helt klare planer og dermed tok noen dårlige traséer og svinger. Langstrekket til 16. anså jeg som et strekk hvor det ikke fantes noen «gode» alternativer, det gjaldt bare å kjempe seg fram med en variant av rett på. Bra fram til kryssing av stien, men mistet retninga over toppen og ble løpende både ekstra distanse og i et nærmest uframkommelig område. Andre halvdel nokså bra.

17. og 18. post gikk greit, men til 19. hadde jeg ikke et klart nok bilde av postringen og gled forbi til venstre, til tross for å ha fått med meg steinen inne i ringen. 40 sek tapt. 21. post var kjemperar. Jeg tok av stien der det var et vegetasjonsskille, og endte opp på en kolle. Ingen post. Heldigvis kunne jeg se bort til kollen hvor posten lå, og tidstapet ble begrenset til 15 sek. Mange gjorde samme feil.

De neste korte strekkene handlet om å sette ei god retning, plukke detaljer og finne gode traséer. Synes jeg løste det bra. Til 25. var det bare å løpe rett på nok en gang. God retning, traff presis i stikrysset jeg ønsket. Imidlertid mistet jeg den utydelige stien med en gang, så kjentes litt bortkastet. Bra driv hele strekket. Ikke særlig sliten.

Ikke fornøyd med de siste strekkene. Bra utgang av 25. post, men tok av stien for tidlig, og satte meg fast i myra. Greide å bomme på nest sistepost bare for å gi Erik Borg noen blinkskudd også. Hardt for stoltheten å komme i mål og bli slått av en junior i dag også.

Summa sumarum et litt under middels løp. Gjør mye riktig teknisk og ikke minst mentalt, men det blir for mange dårlige veivalg og unødvendige postbom. En ok dag fysisk ut fra min nåværende form, men synes jeg er litt for pysete i skogen, spesielt i steinete terreng, ned skrenter og ute på hogstfeltene. Savner litt råskap. Tror det kommer med litt flere hardøkter i røft terreng.
Show comments (4)
 
Granskningsløp WC lang (05/05/2019) Granskningsløp WC lang (05/05/2019)