Langtur med innlagt postplukk (28/02/2015) Langtur med innlagt postplukk (28/02/2015)